Kinderdagverblijf Gramsbergen

Peuterspeelzaal Gramsbergen

De peuterspeelzaal draait een voorschools educatief programma. Dit is een goede voorbereiding op de basisschool en zorgt voor een geleidelijke overgang. Onze Peuterzaal is gevestigd op Basisschool de Akker in Gramsbergen.

De meerwaarde van de peuterspeelzaal is samen te vatten in de volgende uitgangspunten:

 • Goede voorbereiding op het basisonderwijs
 • Het stimuleren van sociale contacten en vriendschappen
 • Ondersteuning van ouders bij de opvoeding
 • Verankering van activiteiten in de wijk
 • Spelenderwijs ontwikkelingsstimulering met een vaste erkende methode t.w. Uk en Puk (erkend door de gemeente).
 • het bevorderen van de sociale emotionele ontwikkeling
 • het bieden van verantwoorde, veilige speel - en spelmogelijkheden
 • het bevorderen van de ontwikkeling van de motoriek
 • het begeleiden van de creatieve ontwikkelingen van uw kind
 • taal- en rekenontwikkeling stimuleren
 • vroegtijdig onderkennen van problemen             

Het peuterspeelzaal programma is verdeeld over twee dagdelen per week. We werken hierbij met een vaste groep en vaste gezichten op de groep. Kinderen bij wie een (dreigende) ontwikkelingsachterstand wordt geconstateerd komen in aanmerking voor een meer intensief voorschools en vroegtijdig educatief traject (VVE). Voor hen bestaat er de mogelijkheid om extra dagdelen deel te nemen aan de peuterspeelzaal.